مدیریت مواد

زیر سیستم های مدیریت اطلاعات کالا ، مدیریت خرید و واردات، مدیریت قراردادهای تامین

مشاهده بروشور
مدیریت مواد

مدیریت مواد در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP

ماژول (Material Management (MM در سیستم یکپارچه SAP فرایندهای مناقصه، خرید، قراردادهای تأمین و مدیریت صورت حساب تأمین کنندگان برای انواع کالا و خدمات را مدیریت می کند. فرایند تامین از شناسایی نیازمندی و تامین کننده در سازمان و خرید کالا از تأمین کننده آغاز شده و با تحویل کالا به انبار و ثبت صورت حساب پیمانکاران و صدور سند مالی در ماژول مالی خاتمه می یابد.

با استفاده از فرایند تأمین مواد در SAP-MM  در یک سازمان می توان اطمینان حاصل کرد که هیچ گاه کسری کالا یا ایرادی در زنجیره تأمین مواد وجود نخواهد داشت. این ماژول فرایند خرید کالا و مدیریت مواد را تسریع می کند و باعث می شود جریان کل فرایندهای کسب و کار در زمان مناسب و با بهره وری بالا و هزینه کمتر پیش رود.

SAP-MM منابع تأمین مواد و خدمات را با هدف بالا بردن بهره وری و به صورت توامان پیشرفت کسب و کار مدیریت می کند تا در زمان مناسب سازمان نسبت به تغییرات بازار چابکی کافی داشته باشد.

تمامی سازمان ها برای تکمیل فرایندهای کسب و کار خود به کالا یا خدمتی که از خارج از سازمان تأمین می شود نیاز دارند. SAP-MM این فرایند را دو حوزه متفاوت Basic Procurement و Special Procurement مدیریت می کند که در موارد زیر کاربرد دارد.

 
کارکرد Fiori در ماژول مدیریت مواد

در ویرایش  SAP S4/HANA  سپ سعی نموده با ارائه محیط واسط کاربری جدید که کاملا تحلیل گرا بوده و با منطق هوشمندی کسب و کار پیاده سازی شده کاربران را هدایت و راهنمایی نماید. در این خصوص فرم های متعددی پیاده سازی نموده است.

◄جزئیات بیشتر

 

 • کاربردها

  ▪ شناسایی نیازها و جمع آوری اطلاعات در مورد خدمات و کالاهای مورد نیاز

  ▪ مدیریت اطلاعات تأمین‌کنندگان

  ▪ ایجاد اسناد استعلام بها

  ▪ ایجاد اسناد سفارشاتخرید

  ▪ ایجاد اسناد قراردادهای تامین

  ▪ ارزیابی تأمین کنندگان در SAP-MM با توجه به نگهداری تمامی داده های تاریخی در مورد قیمت خرید کالا از یک تأمین کننده

  ▪ ثبت پیش پرداخت های مورد نیاز در فرایند خرید

  ▪ ثبت فاکتورهای تأمین کنندگان

  ▪ مدیریت سفارشات امانی

  ▪ مدیریت خرید های پیمانکاری و پایش موجودی نزد پیمانکار

  ▪ امکان ثبت فاکتور خرید و فروش برای کالاهای ارسالی به پیمانکار

  ▪ تأمین مستقیم 

  ▪ مدیریت بازگشت کالا به تأمین کننده

  ▪ مدیریت خرید بین دو کمپانی

  ▪ مدیریت کدهای فنی تأمین کننده در خرید از  Trader ها (Manufacture Part Number)

  ▪ امکان ثبت خرید های JIT از طریق اسناد Scheduling Aggreement

  ▪ فرآیند تأمین سرویس

 • مزایا

  ▪ عدم نیاز به ثبت چندین باره اطلاعات

  ▪ جریان کامل داده ها بین اسناد تأمین

  ▪ وابستگی گام های عملیات تأمین به گام های قبلی

  ▪ امکان ثبت رسیدها عطف به اطلاعیه حمل تأمین کننده

  ▪ در دسترس بودن داده های به هنگام

  ▪ به روزرسانی قیمت کالاها بر اساس اسناد خرید با توجه به یکپارچگی بین ماژول MM با CO

  ▪ امکان برقراری رویه های مختلف در تأیید اسناد خرید 

  ▪ امکان تصحیح فاکتور ارسالی از سمت تأمین کننده 

  ▪ پشتیبانی از الزامات قانونی

  ▪ امکان ثبت خرید خدمات و اطلاعیه تأیید دریافت خدمات

  ▪ امکان ثبت خرید آیتم های  Free of Charge

  ▪ امکان ارسال تاییدیه سفارش به تأمین کننده 

  ▪ کنترل بهتر فرآیندهای لجستیک و ثبت فاکتور

  ▪ ارائه ی جدول مقایسه ای قیمت ها و امکان انتحاب بهترین تأمین کننده از این نظر

  ▪ امکان مدیریت موجودی کالاها ی در راه (رسید گمرک)

  ▪ پیش بینی نیازمندی های ماه های آتی بر اساس برنامه تولید و فروش

  ▪ قابلیت گزارش گیری بالا با توجه به Database قدرتمند و امکان ذخیره شدن داده‌‌‌ها

  ▪ سرعت بالای گزارش گیری با توجه به ساختارهایی که در Logistic Information System برای گزارش گیری تعریف شده اند.

  ▪ امکان ذخیره سازی اطلاعات خرید در سطح کالا

  ▪ امکان آرشیو کردن داده های تاریخی و بازیابی آن ها در زمان مورد نیاز

  ▪ امکان Automate کردن ثبت سفارش برای تأمین کنندگان خاص

  ▪ امکان Track کردن دقیق تمامی فرآیندهای مهم زنجیره تأمین مواد

  ▪ امکان خودکار نمودن اغلب فرآیندهای خرید 

  ▪ امکان برقراری ارتباطات Business to Business با تأمین کنندگان و سایر شرکای تجاری

  ▪ پشتیبانی از سیستم موجودی بدون ارزش (Non Valuated Stock) و خریدهای بدون نیاز به نگهداری موجودی