ارزشهای سازمانی شرکت سامه آرا

سامه آرا مشاور پیاده سازی پروژه های  SAP ERP

سامه آرا با داشتن کادری متخصص و با  بیش از یک دهه سابقه در پیاده سازی، مشاوره، آموزش و پشتیبانی پروژه هایSAP ERP در ایران به عنوان بهترین و موفق ترین تیم SAP ERP در ایران شناخته می شود که برای اولین بار سیستم SAP ERP را بدون کمک مشاوران خارجی پیاده سازی، اجرایی و در حال حاضر پشتیبانی می کند. تعهد به رضایت مشتری از مهم ترین مشخصه های متخصصین شرکت سامه آرا می باشد. سامه آرا با استفاده از بهترین تجارب دنیا (Best Practice) و استفاده از متدلوژی ASAP و دارا بودن مشاوران ایرانی موجب افزایش کیفیت کار، کاهش زمان پیاده سازی و کاهش 50 تا 70 درصدی هزینه پیاده سازی برای مشتریان خواهد شد.

  • تعهد به رضايت مشتری و وجود انعطاف لازم
  • كاهش 50 تا 70 درصد هزينه پياده سازی SAP ERP در مقايسه با شركتهای خارجی
  • عقد قرارداد Partnership با SAP Gold Partner
  • استفاده از مشاوران و متخصصان ايرانی با تجربه در دو حوزه Business و SAP و دارای بانک اطلاعاتی قوی از مشاوران خارجی
  • استفاده از متدولوژی ASAP و تهيه داكيومنتهای پروژه به زبان فارسی
  • افزايش كيفيت و كاهش زمان پياده سازی به دليل شناخت فرهنگ كاری ايرانی
  • بومی سازی فرایندهای مالی و لجستیک SAP در صنایع تولیدی ، غذایی ، نفت و گاز و شرکت های پروژه محور
  •  بومی سازی کامل سیستم های منابع انسانی
  • پشتيبانی داخلی بعد از اجرايی شدن SAP و حضور مشاوران شرکت سامه آرا در اغلب پروژه هایSAP ایران