SAP Workflow Engine

SAP Workflow Engine
SAP Business Workflow
با استفاده از SAP Business Workflow می توان فرآیندهای کسب و کار را که تا کنون در سیستم SAP قرار نگرفته اند را تعریف نمود. ممکن است این فرایند رویه ساده ریلیز یا تایید یک کار، یا شامل فرایندهای پیچیده ای از قبیل ایجاد یک متریال، که نیاز به هماهنگی بین واحدهای مرتبط دارد، باشد. Workflow برای موقعیت هایی که دائما تکرار می شوند مناسب است، و یا موقعیت هایی که تعداد زیادی از افراد در آن درگیر هستند.
علاوه بر این جهت بررسی و پاسخگویی به خطاها و استثناهای رخ داده در طول انجام کار نیز کاربرد دارد. یک Workflow با آغاز یک رویداد شروع می شود، به عنوان مثال زمانی که یک اینویس در سیستم ثبت می گردد. 
به زبان ساده تر با تعریف Work flow این امکان فراهم می گردد تا کاری که قرار است انجام شود با ترتیب تعیین شده و در زمان مشخص، به شخص مورد نظر ارسال گردد. به عنوان مثال شرکت ها به فرایندهای کاری زیر نیاز دارند:
 • فرایندهای تایید، مانند درخواست خرید، سفارش خرید، و تایید اینویس
 • تعریف فرایندهای خاص، فرایندهایی که اغلب تکرار می شوند و لازم است مراتب خاصی را دنبال کنند، به عنوان مثال، ایجاد یک شریک تجاری. بعد از ایجاد یک شریک تجاری در سیستم لازم است اطلاعاتی نظیر اعتبار، اطلاعات تماس و اطلاعات فنی جهت تغییر دیتا توسط شریک تجاری، وارد گردد. مثال دیگر در ارتباط با فرایند استخدام در شرکت ها می باشد.
 • تغییرات در فرایندها، به عنوان مثال مراحل مختلف تغییرات مهندسی در درخت محصول
 •  


  دلایل استفاده از Business Workflow SAP می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
 • این ابزار امکان ارسال اتوماتیک Task هایی که در زمان مشخص شده، توسط افراد باید انجام شود را فراهم می کند. 
 • هر آیتم کاری که باید انجام شود توسط ایمیل به فرد مسئول آن ارسال می گردد.
 • قابلیت لینک به Microsoft Outlook یا  Lotus Notesرا دارا می باشد.
 • هر گام از فرایند به آسانی می تواند مانیتور گردد، و از ابتدا تا انتها کامل شوند.
 • مدت زمان انجام هر کار در اختیار افراد مسئول قرار می گیرد.
 • امکان ثبت مدت زمانی که طول می کشد تا کار توسط فرد انجام گردد وجود دارد.