SAP FIORI

SAP FIORI
SAP Fiori
SAP Fiori بر اساس تکنولوژی (SAP (NetWeaver می باشد و یک بستر از برنامه ها را بر روی تلفن همراه فراهم می کند. علاوه بر گوشی های هوشمند، بر روی کامپیوتر و تبلت نیز قابل نصب می باشد. همچنین قابلیت پشتیبانی HTML5 را دارد.
نسخه اولیه آن تعدادی برنامه را در بر می گرفت و به تدریج جهت تکمیل SAP Business Suite افزایش یافته است. از سال 2014 لیسانس SAP Fiori به صورت رایگان در اختیار برخی از مشتریان قرار گرفته است. SAP Fiori بر روی گوشی های Android و IOS قابل نصب است.
دلایل استفاده از SAP Fiori می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
 • کارکنان کسب و کار شما در هر کجا که باشند، به صورت موثر و آسان می توانند از آن استفاده نمایند.
 • دسترسی آسان به برنامه هایی که بر روی کامپیوتر، تبلت و گوشی به صورت یکپارچه کار می کنند، فراهم می کند.
 • در انتخاب برنامه ها و Add on هایی که در حال حاضر مورد نیاز است، انعطاف پذیر می¬باشد.
 • ریسک سرمایه گذاری و ریسک استقرار کلی را کاهش می دهد، و از نصب صحیح و پیکربندی سیستم از طریق SAP Best Practice ها اطمینان می دهد. 
 • به مشتریان خود امکان می دهد که بر روی عملیات به جای نصب تمرکز کنند. 

 • لیست اپلیکیشن های SAP Fiori به شرح زیر است:
 • Access Approver
 • Adjust Stock
 • Allocate Production
 • Analyze Archiving Variants Distribution
 • Analyze Deferment
 • Analyze Production Allocation
 • Approve Decision Points
 • Approve Leave Requests 
 • Approve Master Data
 • Approve Purchase Contracts
 • Approve Purchase Orders
 • (Approve Purchase Orders (SRM
 • Approve Requests
 • Approve Requisitions
 • Approve Service Entry Sheets
 • Approve Shopping Carts
 • Approve Supplier Invoices
 • Approve Timesheets
 • Approve Trading Contracts
 • Approve Travel Expenses
 • Approve Travel Requests
 • Capture Field Data
 • Carry Out Sourcing
 • Change Network Activity Status
 • Change Portfolio Items
 • Change Sales Orders
 • Change WBS Element Status
 • Check Price and Availability
 • Check Request Status
 • Compliance Approver
 • Confirm Network Activity
 • Confirm Production Operations
 • Confirm Production Orders
 • Confirm Project Milestone
 • Confirm Project Tasks
 • Confirm Purchase Orders
 • Create Portfolio Item Proposals
 • Create Sales Orders
 • Customer Invoices
 • Define Subjects
 • Display Confirmed Purchase Orders
 • Employee Lookup
 • Enterprise Risk Report
 • Fix Errors
 • Inspect Safety Controls
 • Look Up Retail Products
 • Manage Change Requests
 • Manage Data Aging Groups
 • Manage External Requirements
 • Manage Internal Requirements
 • Manage Material Shortages
 • Manage Production Orders or Process Orders
 • Manage Work Order Deferment Events
 • MDG Request Business Partner
 • MDG Request Cost Center
 • MDG Request Customer
 • MDG Request Material
 • MDG Request Profit Center
 • MDG Request Supplier
 • MDG Track My Requests
 • Monitor Archiving Jobs
 • Monitor Data Aging Objects
 • Monitor External Requirements
 • Monitor Internal Requirements
 • Monitor Material Shortages
 • Monitor Production Orders or Process Orders
 • My Accounts
 • My Appointments
 • My Benefits 
 • My Contacts
 • My Courses
 • My Inbox
 • My Leads
 • My Leave Requests
 • My Notes
 • My Opportunities
 • My Paystubs
 • My Purchasing Document Items
 • My Quality Tasks
 • My Quotations
 • My Results
 • My Shopping Cart
 • My Spend
 • My Tasks
 • My Team Calendar
 • My Timesheet
 • My Timetable
 • My Travel and Expenses
 • My Travel Requests
 • Order Products
 • Overdue Item Analysis
 • Release Production Order Operations
 • Release Production Orders
 • Report Quality Issue
 • Request Access
 • Request Access for Others
 • Retrieve Safety Information
 • Simulate Sales Pipeline
 • Student File
 • Track Sales Pipeline
 • Track Shipments
 • Track Shopping Carts
 • Transfer Stock
 • View Deferment Events
 • Workload Management for Claims
 • Workload Management for Tasks
 • Write-Off Analysis