SAP Data Convert

SAP Data Convert
SAP Data Convert
SAP برای ورود داده ها (Data Migration)، روشهای مختلفی را ارائه نموده است. این فرایند میتواند با استفاده از ابزار LSMW و یا به کمک BDC انجام شود.
روش (BDC (Batch data communication  توسط مشاورین تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. مبنای این روش ، شبیه سازی ورود داده توسط کاربر در صفحات ترنزکشن ها، با استفاده از یک برنامه ی ABAP است. این بدان معناست که طی این فرایند، checkingهای استاندارد سیستم ، دسترسی ها و ... همگی لحاظ می گردند. با این تفاوت که BDC ترنزکشن را به طور خودکار اجرا می نماید و لذا برای ورود داده ها در حجم زیاد مناسب است. دو روش اصلی ABAP BDC وجود دارد که عبارتند از “classical batch input” یا ” Classical BDC” و Call Transaction". در روش “classical batch input”  یک برنامه ABAP داده های خارجی را که قرار است وارد سیستم  شود، می خواند و در یک “BDC session” ذخیره می کند. همچنین در یک session دیگر، فعالیتهای لازم است برای ورود داده ، ثبت می گردد. در روش دوم، برنامه ی مربوطه از ABAP CALL TRANSACTION برای اجرای یک transaction BDC استفاده می نماید و نیازی نیست که داده ها برای پردازش های بعدی در یک session ذخیره شود. در عوض کل فرایند BDC در خود برنامه ی نوشته شده، انجام می گیرد.

 

روش دیگری که عموما توسط مشاورین فانکشنال مورد استفاده قرار می گیرد،LSMW  یا Legacy System Migration Workbench  است. LSMW یک ابزار مبتنی بر SAP R/3  است که  برای انتقال داده های غیر SAP به SAP استفاده می شود و شامل تکنیک های زیر است: 
 • Standard Batch Input/Direct Input
 • Batch Input Recording
 • (BAPI (Business Object Method
 • (IDOC (Intermediate Document
 • برنامه های (Batch Input (BI نیز از روش BDC استفاده می کنند ولی نیاز به برنامه نویسی ABAP ندارند. در این روش لازم است کاربر داده را در یک ساختار از پیش تعیین شده قرار دهد و آن را در یک فایل تخت قرار دهد. پس از آن برنامه BI فایل را خوانده و ترنزکشن تعیین شده در رکورد ابتدایی فایل را فراخوانی میکند.
  برنامه های (Direct Input (DI دقیقا همانند برنامه های BI عمل میکند. با این تفاوت که این روش بجای پردازش صفحات، فیلدها را بررسی و validate نموده و با استفاده از فانکشن ماژول های استاندارد، داده ها را مستقیما در tableها وارد می نماید. به همین سبب، برنامه های DI بسیار سریع تر از BDC هستند و برای بارگذاری حجم بالای داده ها بسایر مناسبند. برنامه های DI برای همه ی حوزه ها در دسترس نیستند.
  در روش Recording، فرایند ورود داده در ترنزکشن ها، یکبار توسط کاربر انجام شده و ضبط می گردد. و در ادامه بر اساس همین رویه سیستم داده ها را بارگذاری می نماید. این روش مشابه BDC است با این تفاوت که امکان کدنویسی در آن وجود نداشته و شامل محدودیت های بیشتری است.
  تفاوت های دو روش LSMW و BDC به صورت زیر است:
 • LSMW اساسا برای مشاورین فانکشنال طراحی شده است و نیاز به کدنویسی ندارد ولی روش BDC توسط مشاورین تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.
 • LSMW تکنیک های مختلفی را برای data migration ارائه می نماید در حالی که BDC عمدتا از recording استفاده می کند.
 • در LSMW، فرایند mapping توسط SAP انجام می شود در حالی که در BDC این کار توسط کاربر صورت می گیرد.
 • LSMW اساسا برای اپلیکیشن های استاندارد SAP است در حالی که BDC برای کارکرد های خاص است.
 • امکان کدنویسی در BDC این روش را در مقایسه با LSMW، منعطف نموده است.