SAP BPM

SAP BPM
SAP BPM
تعریف BPM
BPM در تعریف یک ترتیب است که مدل سازی، اتوماسیون، اجرا، کنترل، اندازه گیری و بهینه سازی فرایندهای تجاری را در جهت اهداف سازمان، کارمندان، مشتریان و شرکای تجاری، در داخل و خارج از مرزهای سازمان درگیر می نماید.
در این تعریف چند نکته قابل توجه است:
 • مدل سازی: مدل سازی مشخص کردن، تعریف و ارائه نمادی از کل فرایند است به طوری که روابط را در فرایند مشخص نماید. استانداردهای متفاوتی برای مدل سازی وجود دارد اما با هر روش و هر مدل باید کل فرایند را در بر گیرد.
 • اتوماسیون: اتوماسیون فعالیتی است که به منظور اطمینان از اجرای فرایند انجام می شود. در بسیاری از موارد این مسئله شامل نرم افزار است اما می تواند شامل ساختن ماشین آلات یا حتی ایجاد علاماتی برای هدایت شرکت کنندگان در فرایند باشد.
 • اجرا: اجرا به معنای آن است که فرایندها تصویب و اجرا می شوند که ممکن است جنبه هایی از آن ها اتوماتیک باشد. 
 • کنترل: کنترل، اطمینان است از اینکه فرایند هدف خود را دنبال می کند. کنترل می تواند در سطوح بالا یا سطوح پایین انجام شود. 
 • اندازه گیری: اندازه گیری اطمینانی است از اینکه فرایند پاسخ گوی نیاز مشتریان است که باید به صورت کمی باشد.
 • بهینه سازی: بهینه سازی به این معناست که ترتیب BPM یک فعالیت همیشگی است تا بتواند فرایندها را بهبود دهد. بهبود با اهداف سازمان مرتبط است و در نهایت به تحقق نیازهای مشتری کمک می نماید.
 • سازمان: سازمان به معنای مجموعه ای از افراد است که در کنار هم با اهداف مشخص کار می کنند. در این تعریف لزومی بر عظیم بودن سازمان یا انتفاعی بودن آن نیست.
 • همراستا با استراتژی سازمان : این عبارت بیانگر آن است که BPM باید در راستای تحقق استراتژی سازمان باشد نه فقط بخشی از آن. در حقیقت هر بهبودی در فرایندهای سازمان باید در جهت اهداف کلی سازمان باشد، در غیر این صورت نمی توان نام آن را بهبود نهاد. 
 • در داخل و خارج از مرزهای سازمان: این عبارت مشخص می کند که سازمان بخشی از یک سیستم بزرگتر است. مشتریان بخشی از فرایند تجاری هستند. تعامل آن ها با کارمندان، باید به عنوان تعامل end-to-end در نظر گرفته شود.

 • BPM در SAP 
  محیط پویای تجارت در دنیای کنونی، نیازمند رویکرد جدیدی در مدیریت فرایندهای سازمان است. جوانب مختلف تغییرات در تجارت که لزوم رویکرد جدید در مدیریت فرایندها را آشکار می کند به شرح زیر است: 
 • تغییرات سریع در کسب و کار نیازمند فرایندهایی است که به آسانی با این سرعت، سازگار شوند. 
 • کسب و کارها اکثرا به صورت شبکه های جهانی گسترده شده اند و بنابراین لزوم فرایندهایی که هم در داخل مرزهای سازمان و هم در خارج از آن و در سطح جهانی کارکرد داشته باشند، احساس می شود.
 • کسب و کارها نیاز اساسی به هم ترازی با IT دارند. در حقیقت به ابزارهایی نیاز دارند که هماهنگی میان LOB (Line of Business) که تعریف فرایندها را بر عهده دارد و IT که فرایندها را پیاده سازی می کند، ایجاد نماید.
 •  

  قابلیت های SAP NetWeaver BPM 
 • امکان مدل سازی فرایندها بر اساس گردش کار (Workflow) و با اعمال کنترل های کسب و کار به صورتی که برای کاربران به سادگی قابل ایجاد و بهره برداری باشد و در هنگام اجرا تمامی پیچیدگی های لازم را در بر گیرد. در حقیقت دو پرسپکتیو مجزا با نام های Business-friendly و Developer(توسعه دهنده) ایجاد می شود که یکپارچه هستند اما مخاطبان آن ها به ترتیب کاربران کسب و کار و توسعه دهنده ها می باشند. از جمله مواردی که در هر فرایند لحاظ می گردد، زمان سنج ها (مشخص کننده زمان فرایند)، تاریخ مقرر، متغیرها، فعالیت های دستی یا کاربر محور، نقش ها و کاربران و مشخصات آن هاست که مدیریت نقش ها، مدیریت موردی و لحظه ای کاربران، مدیریت حساب های کاربری و الگوریتم هایی برای تخصیص بخش های مختلف فرایند به کاربران گوناگون توسط SAP BPM انجام می شود. همچنین راه اندازی یک گردش کار، پایش آن و استخراج آمار مربوط به آن، رد ممیزی و سازمان دهی منابع نیز توسط این ابزار امکان پذیر است.
 •  
 • ایجاد User Interface ها به صورت اتوماتیک که سبب می شود ایجاد آن ها ساده تر و سریع تر باشد. امکان ورود به سیستم و خروج از آن، ویرایش مدل، شبیه سازی و صحه گذاری و داشتن فرمت های ورودی و خروجی از جمله امکانات اولیه SAP BPM است.
 •  
 • گسترش پشتیبانی در BPM User Interface به گونه ای که از تکنولوژی های جدید در User Interface ها بهره می برد و امکان دسترسی به فرایندها را برای کاربران آفلاین از طریق فرم های Adobe محقق می سازد. به طور کلی در BPM فرم های متنوعی با اجزاء گوناگون وجود دارد که به صورت داینامیک هستند و صحه گذاری و استخراج داده از طریق آن ها به سادگی صورت می گیرد.
 •  
 • امکان ارسال پیغام هنگام بروز یک رخداد در سناریوهای غیر همگام، زیرا BPM با ساختار محلی SAP ارتباط دارد تا امکان ارتباط میان تمام حوزه های فرایندهای سازمان را مهیا کند.
 •  
 • پشتیبانی از زیرفرایندهایی که در مدل سازی قرار داده شده اند به گونه ای که استفاده مجدد و خوانایی مدل فرایند کلی بهتر باشد.
 •  
 • بهبود قابلیت های فرایند گزارش گیری به طوری که اطلاعات تجزیه و تحلیل در اختیار شرکت کنندگان در فرایند و تحلیل گران قرار گیرد. گزارش گیری فرایندهای ترکیبی کسب و کار از طریق گزارش های صریح فعالیت ها به عنوان بخشی از مدل فرایند، توسعه سریع دشبوردها از طریق Visual Composer و یکپارچگی با SAP NetWeaver BW امکان پذیر است.
 •  
 • مدیریت قوانین فرایندهای کسب و کار با این ابزار به آسانی انجام می شود زیرا این قوانین در داخل فرایندها قرار داده شده اند، به همین جهت می توان آن ها را به صورت مرکزی مدیریت نمود و از قانون گذاری مجدد جلوگیری کرد.
 • مدل سازی به صورت اشتراکی و با همکاری در SAP BPM به سادگی انجام می شود. در واقع مدل سازی به صورت همزمان تحت وب صورت می گیرد تا برای کاربران کسب و کار در هر زمان و هر مکان قابل دستیابی باشد. از جمله امکانات این ابزار آن است که تغییرات ایجاد شده در مدل توسط هر کاربر، ثبت می گردد، لذا به راحتی قابل ردیابی است. خروجی این ابزار بدین شکل برای ابزارهای دیگر مدل سازی قابل استفاده است. همچنین مسیر مستقیمی از نیازمندی ها تا اجرا (مدل سازی) وجود دارد که کاربردی بودن این ابزار برای کاربران را به اثبات می رساند. 

 •  
 • به کمک این ابزار می توان فرایندهای اصلی SAP را گسترش داده و بلوپرینت را اجرا و فرایندها را در کتابخانه فرایندهای کسب و کار (BPL) داکیومنت کرد. از جمله امکانات این ابزار در این حوزه عبارتند از:
  • جستجو و یافتن داکیومنت های بلوپرینت در SAP Solution Manager 
  • پیاده سازی یک فرایند بلوپرینت یا بخشی از آن به عنوان یک فرایند ترکیبی کسب و کار 
  • انتشار دارایی های فرایند ترکیبی کسب و کار و مستند کردن آن ها در کتابخانه فرایندهای کسب و کار (BPL)
  • مستند کردن جامع فرایندهای ترکیبی کسب و کار و ایجاد لینک میان آن ها و بلوپرینت
   
 • بررسی رخدادها به صورت بهنگام از قابلیت های دیگر این ابزار است. به کمک بررسی فرایندها از طریق Eclipse می توان به سادگی و سرعت طراحی را انجام داد، به گزارشات تصویری از طریق فرمت های خروجی متفاوت رسید، دشبوردهای قابل تنظیم با معیارها و KPI های متنوع داشت و KPI ها را به سادگی و با انعطاف پذیری بالا توسط کاربران کسب و کار مدیریت کرد.
 • امکان استفاده از User Interface های سفارشی و با امکانات بالا که سبب می شود یک تسک را پس از ایجاد آن مجددا یادآوری نمود، نمایندگی آن را به شخص دیگری داد، شخصی را به صورت صاحب واقعی تسک منتخب کرد، اولویت آن را تغییر داد، فرایندها و سلسله مراتب تسک را از بین برد و قوانین جایگزینی برای آن ها ایجاد کرد. امکان دست یابی به لیست کارهای انجام شده، لیست کارهای مشاهده شده، جستجوی تسک ها و اطلاعات آن ها نیز به آسانی وجود دارد.


 • چرا SAP NetWeaver BPM؟
  SAP یک رویکرد جامع از BPM ارائه می دهد و انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت فرایندها را افزایش می دهد. از جمله اینکه با استفاده از ابزارهای قدرتمند هوش تجاری در SAP داده های مورد نیاز برای تحلیل را فراهم می کند و نهایتا تصمیمات بهتر و فرایندهای بهینه شده را سبب می شود. به وسیله SAP NetWeaver BRM می توان سیاست های دائم التغییر را در فرایندها اجرا نمود، به وسیله BPMN (Business Process Model and Notation) میان LOB (Line of Business) و IT هماهنگی ایجاد کرد و به کمک SAP BPM به طرز کارآمدی Practice های مربوط به کسب و کار خود را که توسط IT راه اندازی شده اند، ایجاد نمود. 

  لینک مقاله در سایت:
  http://www.samehara.com/articles/detail/SAP-BPM/128/view/