مدیریت پروژه در SAP

مدیریت پروژه در SAP
مدیریت پروژه در SAP

ماژول (SAP PS (Project System با داشتن ابزارهایی قدرتمند، بستری مناسب برای کنترل و مدیریت اثربخش پروژه‌ها فراهم می‌آورد. این ماژول، علاوه بر ارائه امکانات اصلی و کلیدی کنترل پروژه هم‌‌‌‌چون قابلیت زمان‌‌‌‌بندی، تعریف، تخصیص و تسطیح منابع و تهیه گزارشات پیشرفت، با توجه به یکپارچگی با سایر ماژول‌‌‌‌ها (از جمله ماژول مالی و کنترلینگ، منابع انسانی، تأمین و تدارکات، لجستیک، تولید، فروش، مدیریت اسناد و ...) و دسترسی مناسب به اطلاعات، امکان مدیریت بهتر پروژه‌‌‌‌ها را فراهم آورده و با ارائه گزارشات جامع، مدیران پروژه را جهت تصمیم‌‌‌‌گیری یاری می نماید.
 
کاربردها
 •     امکان تعریف ساختار پروژه‌‌‌‌ها، شامل ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت‌‌‌‌های پروژه (Activity)
 •     امکان برقراری ارتباط با سایر ابزارهای حوزه مدیرت و کنترل پروژه از قبیل P6،MSP 
 •     امکان تعریف پروژه‌های الگو و استفاده از آن‌‌‌‌ها جهت تعریف پروژه‌‌‌‌های آتی
 •     امکان تعیین سطح دسترسی افراد بر روی هر یک از اجزای ساختار پروژه‌
 •    امکان ثبت و نگهداری تمامی نسخه‌‌‌‌های اسناد مدیریت پروژه و تخصیص آن‌‌‌‌ها به سطوح مختلف پروژه
 •     امکان تهیه سناریوهای مختلف What-if و تحلیل آن‌‌‌‌ها از طریق قابلیت Project Simulation
 •     امکان تهیه Snap Shotهای مختلف از پروژه از طریق قابلیت Project Version
 •     امکان زمان‌‌‌‌بندی پروژه
 •     امکان ثبت زمان‌های واقعی برای فعالیت‌های پروژه و قابلیت زمان بندی مجدد (Rescheduling)
 •     امکان برنامه‌ریزی پیشرفت کار (Progress Planning) بر اساس روش‌‌‌‌های مختلف
 •     امکان تایید کار انجام شده و تعیین درصد پیشرفت کار واقعی
 •     امکان تخصیص نقاط عطف (Milestone) مختلف به پروژه و بهره‌گیری از آن‌‌‌‌ها جهت تحلیل روند پروژه (Milestone Trend Analysis)
 •     امکان برنامه‌ریزی منابع (نیروی انسانی و ماشین‌آلات) از طریق ایجاد Work Center با قابلیت یکپارچگی با ماژول منابع انسانی
 •     امکان برنامه‌ریزی نیازمندی مواد (MRP) به ازای هر پروژه و ایجاد اتوماتیک درخواست خرید جهت شروع فرآیند تأمین و عقد قرارداد
 •     امکان تسریع (Expediting) فرایند تأمین از طریق قابلیتMaterial Progress Tracking
 •     امکان ایجاد درخواست برای دریافت خدمات مورد نیاز پروژه جهت شروع فرآیند تأمین و عقد قرارداد
 •     امکان برنامه‌ریزی هزینه (Cost Planning) به صورت دستی و یا بر اساس منابع تخصیص یافته و خدمات مورد نیاز پروژه
 •     امکان برنامه‌ریزی درآمد (Revenue Planning) به صورت دستی و یا بر اساس سفارشات فروش
 •     امکان بودجه‌‌‌‌بندی پروژه و کنترل هزینه‌ها با سقف بودجه تعریف شده
 •     امکان درج هزینه واقعی (Cost Actual) بر روی هر یک از اجزای پروژه از طریق ثبت صورت‌حساب پیمانکاران (Invoice) و اسناد مالی مربوطه
 •     امکان درج درآمد واقعی (Revenue  Actual) بر روی هر یک از اجزای پروژه از طریق ثبت فاکتور فروش (Billing)
 •     امکان تحلیل سود و زیان پروژه (در سطح هر یک از اجزای مورد نظر)
 •     امکان مدیریت تغییرات
 •     امکان مدیریت تعارضات Claim Management
 •     امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  ساختار پروژه
 •     امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  مستندات پروژه
 •     امکان گزارش‌‌‌‌گیری از درصد پیشرفت پروژه
 •     امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  منابع و ظرفیت‌های پروژه
 •     امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  درخواست‌ها و سفارشات خرید و قراردادهای پروژه
 •     امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  کالاهای پروژه (نیازمندی‌ها، موجودی انبار، درخواست‌های مصرف و ...)
 •     امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  هزینه‌های پروژه (براساس دسته‌بندی‌های هزینه‌ای و یا به ازای ساختار شکست کار (WBS))
 •     امکان تهیه گزارش از تعهدات پروژه و میزان کار باقیمانده
 •     امکان تهیه گزارش‌‌‌‌های Actual Line Item برای مشاهده اسناد مربوط به هزینه و درآمد پروژه
 •     امکان تهیه گزارش‌‌‌‌های Cash جهت مشاهده لیست فاکتور (Invoice) ها، صورت حساب (Billing) ها، پرداختی (Outgoing Payment) ها و دریافتی (Incoming Payment) های هر پروژه
 •     امکان تهیه گزارش‌‌‌‌های مقایسه‌‌‌‌ای بودجه و هزینه‌‌‌‌های برنامه‌ریزی شده و تحقق یافته به ازای اجزای پروژه و در بازه‌‌‌‌های زمانی مشخص

مزایا

 •     تعیین بهای تمام شده هر پروژه در هر یک از سطوح شکست پروژه با دقت بالا و به ریز عوامل هزینه
  •     ثبت درخواست های خرید کالا/خدمات در پروژه در WBS مورد نظر، ثبت سفارشات عطف به درخواست پروژه، ثبت اسناد مالی مربوط به رسید کالا/خدمات به طور اتوماتیک و درج هزینه واقعی بر روی WBS مورد نظر
  •     تعیین عامل هزینه (Cost Element) به طور اتوماتیک با انتخاب کد Material و یا Service در پروژه، جلوگیری از بروز اشتباه
 •     یکپارچه شدن ساختار شکست کار(WBS) و ساختار شکست هزینه (CBS)
 •     عدم محدودیت در تعداد سطوح شکست و انتخاب هر یک از سطوح شکست پروژه در اسناد مالی دستی
 •     برنامه ریزی هزینه (Cost Planning) به تفکیک عوامل هزینه با تعیین نیازمندی کالا و خدمات در پروژه (بر اساس نرخ کالا/ خدمات)
 •     ایجاد تعهدات (Commitment) پس از ثبت نیازمندی کالا/ خدمات در پروژه
 •     کنترل و مدیریت بودجه پروژه (در هر یک از سطوح شکست مورد نظر)
 •     ثبت پیش پرداخت ها و علی الحساب های پرداختی به پیمانکاران  عطف به پروژه (عطف به سفارشات خرید پروژه)
 •     محاسبه ارزش اکتسابی (Earn Value) و شاخص های مربوطه (Cost Variance, Work Variance, CPI ,… ) و پیش بینی هزینه تکمیل پروژه بر اساس میزان پیشرفت کار فیزیکی و ارائه گزارشات مربوطه
 •      پیش بینی درآمد (Revenue Planning) در پروژه در سطوح شکست مورد نظر
 •     ثبت سفارشات فروش و همچنین فاکتور فروش (Billing) عطف به WBS پروژه و ایجاد Actual Revenue برای پروژه
 •     ثبت پیش دریافت ها عطف به پروژه
 •     تحلیل سود و زیان پروژه در سطوح شکست مورد نظر بر اساس روش های مختلف( نظیر Cost Based, Revenue Based , … ) و محاسبه شاخص هایی نظیر: پیمان در جریان پیشرفت(WIP)، هزینه تمام شده پروژه (Cost of Sale)، مازاد درآمد(Revenue surplus)، کسری درآمد(Revenue In excess of billing)، سود وزیان (Profit/Loss)، ذخیره زیان قریب الوقوع(Reserve for imminent Loss) و غیره
 •     قابلیت Cash Management و ارائه گزارشاتCash in  و Cash out پروژه (Plan/Actual)

 لینک مقاله در سایت:
http://www.samehara.com/articles/detail/SAP-ERP-Iran-Project-System/
http://www.samehara.com/articles/detail/SAP-ERP-Iran-Project-System/