مدیریت ایمنی و بهداشت در SAP

مدیریت ایمنی و بهداشت در SAP
مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  SAP ERP

در تمام سازمان‌‌‌‌ها نیروی انسانی به عنوان با ارزش‌‌‌‌ترین منبع سازمان به شمار می روند و اطمینان از سلامت و ایمنی آن‌‌‌‌ها ضروری می‌‌‌‌باشد. ماژول (EHS (Environment, Health & Safety نه تنها به مدیریت سلامت شغلی افراد کمک می‌‌‌‌کند بلکه در راستای افزایش ایمنی و کارایی افراد در محیط کار نیز کاربرد دارد سیستم یکپارچه سپ نیز به این موضوع به خوبی پرداخته است.
سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP به عنوان بهترین ERP روز دنیا این ماژول یعنی  SAP Environment ,Health & Safety -SAP-EHS جهت مدیریت فرآیندهای مربوط به ایمنی و بهداشت صنعتی، مدیریت سلامت شغلی، مدیریت حوادث و رخدادها و مدیریت اقلام پر خطر را طراحی و در سیستم خود بصورت یکپارچه باسایر ماژول ها قرار داده است.

کاربردها
 •     ایمنی و بهداشت صنعتی(Industrial Hygiene and Safety)
  •     امکان تعریف محدوده‌‌‌‌های کاری (Work Area) و تعیین خطرات هر محدوده
  •     امکان انجام ارزیابی ریسک برای هر یک از خطرات تعیین شده (با تعیین احتمال وقوع و شدت اثر هر خطر)
  •     امکان تعیین اندازه گیری کنترلی (Control Measure) برای خطرات با ریسک بالا و تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت رفع یا کاهش خطر مربوطه
  •     مدیریت اقدامات اصلاحی و پیشگرانه (ارسال Task برای افراد مربوطه و مانیتور کردن اقدامات انجام شده) و مدیریت هزینه مربوط به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مورد نیاز
  •     امکان تعیین شرایط و محدودیت های کاری، تجهیزات فیزیکی لازم، تجهیزات ایمنی و محافظتی، دستورالعمل‌‌‌‌های ایمنی مورد نیاز برای هر محدوده کاری
  •     امکان تعریف مراقبت‌‌‌‌های پزشکی پیشگیرانه (پروتکل‌‌‌‌ها پایش سلامت) برای افراد بر اساس محدوده کاری مربوطه
  •     امکان ارتباط با ماژول HR (Training and Event Management) برای مشخص کردن نیازمندی آموزشی افراد و تخصیص افراد به محدوده‌‌‌‌های کاری با توجه به آموزش‌‌‌‌های انجام شده
 •     سلامت شغلی (Occupational Health)
  •     تعیین تعداد و تواتر آزمایش‌‌‌‌های مورد نیاز جهت پایش سلامت افراد بر اساس سن و جنسیت افراد و موقعیت کاری آن‌‌‌‌ها
  •     مانیتور کردن برنامه آزمایش‌‌‌‌ها
  •     امکان ثبت تشخیص و نتیجه آزمایش‌‌‌‌های پزشکی
  •     نگهداری اطلاعات مربوط به مراقبت‌‌‌‌های پزشکی، مدارک و سوابق پزشکی افراد
  •     ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به آسیب‌‌‌‌ها و بیماری‌‌‌‌ها و مشاوره‌‌‌‌های انجام گرفته برای افراد
  •     ایجاد اطلاعات آماری از داده های مربوط به مدیریت سلامت افراد
  •     حفاظت از اطلاعات افراد با استفاده از ایجاد دسترسی محدود شده برای هر فرد
 •     مدیریت حوادث و رخدادها (Incident/Accident Management)
  •     امکان ثبت مکان و زمان وقوع حوادث و رخدادها، افراد درگیر در آن، آسیب‌‌‌‌های وارد شده،  اقدامات انجام شده، علت حادثه و ...
  •     امکان الصاق تصاویر و مستندات مربوطه
  •     امکان تعریف اقدامات اولیه مورد نیاز و نیز اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز و تعیین زمان و فرد مربوطه جهت انجام و مانیتور کردن وضعیت انجام آن‌‌‌‌ها
  •     امکان تهیه گزارش از حوادث به وقوع پیوسته و تحلیل آماری علل حوادث
 •     مدیریت اقلام پرخطر
  •     ثبت اطلاعات مربوط به اقلام پرخطر، امکان دسته‌‌‌‌بندی اقلام پرخطر، تعریف ریسک-های بالقوه
  •     امکان تعریف روش‌‌‌‌ها و مقررات حمل و نقل
  •     امکان تعریف Transport Emergency Cart (حاوی نکات لازم در هنگام وقوع حوادث درحین حمل و نقل) و راهنمای کمک‌‌‌‌های اولیه درمانی برای هریک از اقلام پرخطر
  •     امکان تعیین برچسب (Label) های مورد نیاز و درج اطلاعات و تصاویر مربوط به اقلام پرخطر و تعیین زبان برچسب (Label) ها با توجه به کشور دریافت کننده محصول و ...
  •     ایجاد اسناد و مدارک (Document) ضروری برای اقلام پرخطر