مدیریت نگهداری و تعمیرات در SAP

مدیریت نگهداری و تعمیرات در SAP
سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در مدیریت نگهداری و تعمیرات

در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سپ ماژول (SAP PM (Plant Maintenance به برنامه ریزی و زمان بندی جهت بهره برداری بهینه از تجهیزات که یکی از دارایی های مهم هر سازمان هستند، می پردازد و سازمان را قادر می سازد اطلاعات تجهیزات را جمع آوری نموده و نسبت به بهره برداری بهینه از آن ها برنامه ریزی نماید و از این طریق به افزایش عمر مفید تجهیزات کمک نماید. البته قابلیت های این ماژول تنها به تجهیزات و نت آن ها محدود نمی شود و از کاربردهای دیگری نیز برخوردار است که در ادامه به آن اشاره شده است.

کاربردها
 •     امکان پیاده سازی برای سازمان های دارای فعالیت های فنی، خدماتی، IT، پتروشیمی و حمل و نقل
 •     ثبت اطلاعات کلیه دستگاه ها، ساختمان ها، ابزارآلات و... و همچنین مراکز کاری نت و تولید
 •     نگهداری تاریخچه تغییرات دستگاه ها چه از نظر تغییرات مکانی و چه از نظر فعالیت های تعمیراتی آن
 •     امکان برقراری برنامه ریزی پیشگیرانه مبتنی بر شرایط و زمان و ترکیبی
 •     امکان تفکیک نت اضطراری، اصلاحی و پیشگیرانه
 •     مدیریت درخواست ها و علل خرابی ها
 •     امکان محاسبه هزینه تعمیر قطعات و ابزارآلات و تاثیرگذاری روی ارزش آن ها (چه از نظر قیمت قطعات و چه از نظر ارزش اموال)
 •     آنالیز زمان و مواد برنامه ریزی شده برای فعالیت های نت با مقدار واقعی آن ها
 •     مدیریت پلاک دستگاه ها و ابزارهای مشابه خریداری شده
 •     امکان برقراری ارتباط بین خطوط تولید و میزان ثبت تولید انجام شده با این دستگاه ها و در نتیجه تبدیل برنامه ریزی نت پیشگیرانه مبتنی بر زمان به نت پیشگیرانه مبتنی بر شرایط برای آن ها
 •     مدیریت شکایات و انتقادات برای قطعات مشمول گارانتی/وارانتی

 • مزایا
 •     یکپارچگی با واحد کیفیت از طریق اجرای برنامه کالیبراسیون دستگاه ها
 •     یکپارچگی با واحد مالی، از طریق تسهیم دقیق تر و تخصیص هزینه های نت بسته به هر فعالیت (زمان اجرا، مواد و خدمات) بین مراکز دریافت کننده خدمات نت (تولیدی و غیر تولیدی)
 •     یکپارچگی با واحد مالی جهت تخصیص بودجه به فعالیت های نت
 •     یکپارچگی با واحد تأمین جهت برنامه ریزی تأمین مواد مصرفی فعالیت های نت پیشگیرانه برنامه ریزی شده در آینده، بجای استفاده از ذخیره اطمینانی که برای فعالیت های اضطراری در نظر گرفته شده است
 •     یکپارچگی با واحد تأمین و مالی از طریق برقراری ارتباط بین خدمات دریافتی از خارج سازمان و فعالیت های نت (نه تنها از نظر Data، که از نظر اسناد مالی-حسابداری)
 •     یکپارچگی با واحد تولید جهت ظرفیت سنجی مراکز کاری براساس میزان توقف دستگاه ها به دلیل فعالیت های نت
 •     یکپارچگی با واحد مدیریت پروژه جهت تخصیص فعالیت های نت به گام های پروژه و ساختار WBS و ارتباط دادن آن ها به بودجه پروژه
 •     یکپارچگی با واحد منابع انسانی جهت تخصیص نفرات هر مرکز کاری با قابلیت ارائه گزارش سطح فعالیت هر فرد
 •     مدیریت زمانبندی فعالیت ها با استفاده از قابلیت شناوری دوره های تعمیراتی بر اساس سیکل آن ها، بخصوص زمانی که به دلیل عدم امکان توقف خطوط تولید، سرویس های پیشگیرانه به تعویق می افتند
 •     امکان تعریف درخت محصول (BOM) مجزا از BOM تولیدی جهت تعریف قطعات یدکی مرتبط با دستگاه و در عین حال بهره مندی از هر دو BOM جهت انتخاب قطعات مورد استفاده در فعالیت های نت
 •     مشاهده برنامه ریزی آنلاین سرویس های دوره ای، در سطوح مختلف (مراکز کاری، گروه دستگاه ها و...)
 •     تفکیک فعالیت های نت به انجام رسیده از درخواست های باز به تفکیک دستگاه، علت خرابی، مسئول انجام، نوع کار و...
 •     امکان تغییر لیست دستورات کاری از پیش تعیین شده، بسته به نوع و ظرفیت دستگاه
 •     بروز کردن کلیه برنامه ها، در صورت ایجاد تغییر در لیست فعالیت های نت دستگاه ها
 •     امکان یک بار مشخص کردن کل فعالیت های نت مربوط به دستگاه های مشابه، با هر نوع سیکل، و درعین حال داشتن نسخه چاپی (printout) دستورات کاری مختص هر بار سرویس
 •     کنترل شروع و اتمام درست کار توسط مجوزهای سیستمی برای کنترل های ایمنی قبل و پس از فعالیت نت (LOTO Technique) در صنایع با حساسیت ایمنی بالا
 •     امکان انجام فعالیت ها (مشاهده اطلاعات دستگاه ها، پردازش درخواست ها، ثبت و تایید خرابی ها، پردازش دستورات کار، ثبت اندازه گیری ها، ثبت زمان کار، ثبت قطعات مصرفی در کار) با استفاده از ابزارهای بی سیم قابل حمل، به علاوه امکان اعمال محدودیت استفاده از این فعالیت ها خاص هر کاربر (Field Technicians)
 •     صرفه جویی در زمان و کوتاه کردن فرایند شکایات مربوط به برگشت کالا/هزینه های مشمول وارانتی با اعمال شرط هایی جهت پردازش اتومات این شکایات به علاوه ارتباط آن ها با اسناد مالی و حسابداری سازمان با مشتریان/تأمین کنندگان
 •     گزارش از شاخص های میانگین زمان توقفات و میانگین زمان تعمیر
 •     گزارشات مقدار مواد مورد استفاده جهت فعالیت های نت

لینک مقاله در سایت:
http://www.samehara.com/articles/detail/eMaintenance-Conference