SAP در صنعت نفت و گاز

SAP در صنعت نفت و گاز
سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در صنعت نفت و گاز
شرکت هایی که در حوزه های مربوط به انرژی فعالیت دارند امروزه سعی در برداشتن مرزهای بین صنایع نفت، گاز و صنایع مشابه دارند. این شرکت ها باید یکپارچگی بیشتری در زنجیره ارزش با شرکا، تامین کنندگان، شرکای اقتصادی، دولت و جوامع به وجود آورند.
به منظور برخورداری از عملکردی کارا در کسب و کار پرسرعت امروز، شرکت های نفت و گاز می بایست برای کارمندان، شرکا و مشتریان خود امکان دسترسی به اطلاعات موردنیازشان را در هر زمان و هرمکانی فراهم آورند.
از آنجاییکه شرکت ها امروزه به طور گسترده ای به سمت یکپارچگی در زنجیره ارزش پیش می روند، نیاز به جمع آوری، ذخیره سازی، تحلیل انبوهی  از داده ها در زمان واقعی دارند. پردازش حجم انبوهی از داده های مربوط به مرحله عملیاتی، یک شرکت را قادر به شناسایی روندهای منفی و مثبت و اصلاح آن یا استفاده از آن می کند.
استفاده از راهکارهای تامین انرژی سپ ، برای شرکت های نفت و گاز امکان دسترسی مطمئن به منابع انرژی را فراهم می آورد  و همه عملیات این صنعت اعم از اکتشاف و حفاری، استخراج و توزیع و فروش آن را پشتیبانی می کند که این امر موجب رشد جهانی اقتصاد و بهبود سطح زندگی و ارتقا همه جانبه یک تجارت می شود. شرکت ها یی که از راهکارهای SAP ERP استفاده می کنند از طریق بهینه سازی سرمایه به کار گرفته شده، به حداکثر رساندن بازگشت از دارایی (ROA)، افزایش سودآوری، انجام عملیات پایدار و ایمن، توسعه موثر مهارت ها و انتقال پیوسته داده های کسب و کارشان به نتیجه مورد نظر دست می یابند. می توان گفت SAP ERP در زمینه های زیر راهکارهایی را برای تامین کنندگان انرژی به منظور بهبودی همه جانبه ارائه می دهد:
1.    اثربخشی هر چه بیشتر سرمایه و مخارج از طریق برنامه ریزی سرمایه گذاری (capital planning)، منبع یابی استراتژیک و مدیریت تامین کنندگان و ...
2.    یکپارچگی عملیات میدان نفتی به صورت دیجیتالی از طریق برنامه ریزی یکپارچه و تحلیل عملکرد، ثبت و پایش داده های میدان و ...
3.    تمرکز بر زنجیره تامین هیدروکربن از طریق مدیریت محصول، فراوری هیدرو کربن، تامین و توزیع هیدروکربن و ...
4.    یکپارچگی عملیاتی از طریق مدیریت ریسک عملیاتی، تحلیل و کنترل ریسک، ایجاد رقابت بین نیروی کاری و ...
5.    بهبود منابع انسانی از طریق ایجاد منابع انسانی مرکزی و صورت پرداخت (payroll)، برنامه ریزی و تحلیل منابع انسانی،  مدیریت استعدادها و ...
6.    مالی از طریق برنامه ریزی و تحلیل مالی، مدیریت ریسک مالی و خزانه داری، عملیات مالی مشترک و ...
7.    فناوری اطلاعات از طریق مدیریت ساختار IT، مدیریت خدمات IT، نرم افزار مدیریت چرخه عمر و ...
8.    تکنولوژی و پلت فرم از طریق پویایی شرکت، مدیریت اطلاعات شرکت، تصویرسازی سه بعدی از یک کسب و کار و ...

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سپ مشتریان را قادر به انجام چه کارهایی می کند؟
  •     سرمایه گذاری و مصرف آن به صورت کارا:
  •  برنامه ریزی سرمایه، مدیریت پروژه و فراهم کردن کلیه آیتم های مورد نیاز جهت ساخت دارایی های مورد نیاز در صنایع نفت و گاز
  •     عملیات دیجیتالی یکپارچه در میدان نفتی :
  • به کارگیری دارایی های مرکب به منظور استخراج نفت یا گاز و هچنین تصفیه یا پایش آن
  •     زنجیره تامین هیدروکربن :
  • تصفیه یا پایش نفت یا گاز و انتقال آن به بازار خرده فروشی و فروش در ایستگاه های بازگانی فروش
  •     یکپارچگی عملیاتی
  • هدایت ریسک عملیاتی و یکپارچگی دارایی ، تضمین امنیت  و سلامتی و برنامه ریزی رقابتی نیروی کاری
  •     مدیریت اطلاعات بنگاه اقتصادی
  • کنترل و مدیریت کلیه اطلاعات مربوط به چرخه زندگی در حوزه های کلیدی دارایی ها ، مردم ، محصولات و ...

مزایای حاصل از به کارگیری SAP ERP
راهکارهای SAP ERP شرکت های حوزه صنعت نفت و گاز را از طرق زیر انعطاف پذیر می کند:
1.    بهینه سازی فرایندهای تولید به منظور ارتقا سرمایه به کار رفته و زنجیره های تامین مطلوب
2.    کاهش ریسک عملیاتی و هزینه ها از طریق حداکثر کردن ارزش انتظاری سود به دست آمده بر اساس داده های موجود
3.    کاهش هزینه های مربوط به کالاها و خدمات
4.    کاهش زمان آماده سازی
5.    افزایش دید عملیاتی
6.    دید بهتر نسبت به سودآوری شرکت
7.    برنامه ریزی روزانه قابل اطمینانتر
8.    افزایش بهره وری
9.    کاهش هزینه های حمل و توزیع
10.    افزایش سطح آگاهی شرکت
11.    همسوسازی افراد با استراتژی های شرکت
12.    همسوسازی بهتر فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب و کار
13.    تبدیل اطلاعات به دارایی های شرکت

چرا  سیستم یکپارچه SAP
دلیل به کارگیری SAP به صورت موارد زیر قابل بیان می باشد:
1.    ارائه شبکه ای شامل بیش از 800 شرکت نفت و گاز
2.    نرم افزارهای استاندارد توسعه یافته برای تجارت مرکزی
3.    پشتیبانی پروژه های جهانی با استفاده از مشاوران متخصص سیستم سپ
4.    پشتیبانی فرایندهای تجاری با استفاده از مهندسی ارزش و همچنین ارتقا KPI