SAP در صنعت خرده فروشی

SAP در صنعت خرده فروشی
سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در صنعت خرده فروشی
امروزه خرده فروشان به طور گسترده ای متفاوت با چند سال گذشته عمل می کنند. بازار چالش انگیز به همراه رقابت جهانی و وجود انبوهی از اطلاعات موجود از عملکرد خرده فروشان،  فرصت های منحصر بفردی در اختیار خرده فروشان قرارداده است. به منظور سرمایه گذاری جهت پاسخگویی مناسب به تغییرات دائمی در بازار، بخش خرده فروشی نیازمند است تا راهکارهایی انعطاف پذیر و مناسب برای نیازهای آتی در نظر بگیرد. در واقع راهکارهایی که نمای جامعی از مشتریان، تقاضای آنها و همچنین موجودی آنها را دربر بگیرد تا بتواند عملکرد خرده فروش ها را افزایش دهد. در این راستا، راهکارهای SAP، به خرده فروش ها کمک می کند تا یک ساختار دیجیتالی ایجاد کند که موجب تسهیل کسب و کار آن ها با درک بالاتری از تقاضای مشتریان خود شده و همچنین از طریق کانال های فروش به مشتریان به صورت مجزا و یا یکپارچه سرویس ارائه دهد.

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سپ مشتریان را قادر به انجام چه کارهایی می کند؟

 •     بازاریابی و تجارت
 • تحلیل، برنامه ریزی، بهینه سازی قیمت ها،  دسته بندی ها و طرح های ترویجی براساس نیازمندی های مشتری
 •     خرید و تهیه لیبل های خصوصی
 • خرید و تولید لیبل های خصوصی از طریق شبکه های جهانی شرکای تجاری
 •     زنجیره تأمین
 • انعطاف پذیری در برآوردن تقاضا از طریق کانال های موجود و بهینه سازی موجودی انبارها و حمل و نقل
 •     بهره گیری از استراتژی خرده فروشی چند کاناله به منظور تعامل بی وقفه با مشتری
 • ارسال کالا یا خدمت مورد نیاز مشتری در هر زمان و هر مکان
 •     مناابع انسانی
 • ساده سازی فرآیندهای HR، پشتیبانی از توسعه استعدادها و به حداکثر رساندن تعهدات کارمندان
 •     مالی
 • بهره گیری از Best practice های مالی و بدست آوردن دید واقع گرایانه نسبت به سودآوری

مزایای حاصل از به کارگیری سیستم یکپارچه سپ
سیستم جامع و یکپارچه  SAP ERP در صنعت خرده فروشی می تواند باعث افزایش سودآوری، درآمد، فروش یکپارچه و افزایش سهم بازار  شرکت های خرده فروشی  از طرق زیر شود:
 •     دسته بندی های هدفمندتر، طرح های ترویجی مناسب و بهره گیری از فروش یکپارچه
 •     زنجیره های تامین و شبکه های تامین کاراتر با تضمین سیستم تامین انعطاف پذیر  با هزینه بهینه

چرا SAP
راهکارهای خرده فروشی SAP که بر اساس نرم افزاری ساده و یکپارچه می باشد به شما کمک می کند که به درک بهتری از مشتری و نیاز او رسیده و سپس کسب و کار خود را براین اساس و در زمانی واقعی، برنامه ریزی ، اجرا و پایش کنید  که این امر موجب کاهش ریسک، افزایش کیفیت ارائه خدمات و اعتبار این شرکت ها می شود.

فرایندهای استاندارد SAP در صنعت خرده فروشی:
 • Integrated Merchandise and Marketing
 • Item Management
  Retail Pricing
  Promotion Management
  Assortment Operations
  Price Management - Manual Price Changes
  PRICAT Inbound
 • Supply Chain
 • Plan-driven Procurement
  Demand-driven Procurement
  Quotation-based Procurement
  ECR-Compliant Procurement Processes
  Perishables Buying
  Consignment Management in Retail
  Subsequent Settlement
  Invoice Verification
  Subcontracting for Retail
  Warehouse and DC Management (Lean WM)
  Advanced Returns Management – Return to Vendor
  Warehouse and DC Management (WM)
  Merchandise Distribution
 • Multi Channel Customer Interaction
 • Multi Channel Sales Management: Mail Order
  Multi Channel Sales Order Management: Business to Business
   In-Store Merchandise and Inventory Management
  Multi Channel Sales Order Management: Store
  Store Connectivity
  Advanced Returns Management – Customer Returns
  Advanced Returns Management-Store Return to Another Loc/DC