SAP Hybris Marketing

SAP Hybris Marketing
SAP Hybris Marketing
مدل های قدیمی بازاریابی نسبت به مشتریان بی توجه هستند. این مدل ها فاقد اطلاعاتی پیرامون خواسته ها و نیازهای مشتریان هستند اما مقادیری زیادی از پیغام های بیهوده را به صورت بی رویه به توده ها ارسال می کنند.
بازاریابی Hybris به بازاریابان این امکان را می دهد که برداشت و فهم عمیقی از مشتری داشته باشند، بدانند که رفتار مشتریان در گذشته چگونه بوده است، در آینده چگونه ممکن است باشد و از همه مهمتر در حال حاضر چگونه است. بدین ترتیب بینشی وسیع نسبت به مشتریان کسب می کنند.

مدل بازاریابی SAP Hybris به طرق زیر به سازمان ها کمک می کند:
  • دریافتن مقاصد فعلی مشتریان: پروفایل مشتریان به صورت دائمی از طریق تمامی منابع، به روز رسانی می شود. اطلاعات جهت به روز رسانی پروفایل ها از تمامی سیگنال هایی که از مشتریان دریافت می شود، به دست می آید.
  • ارائه تجارب منحصر به فرد به مشتریان: پس از درک عمیق مشتریان، تجارب منحصر به فردی به آن ها ارائه می شود به گونه ای که دقیقا نیاز ایشان را برطرف کند، لذا مشارکت و وفاداری مشتریان افزایش می یابد. 
  • بازار پرسرعت: با توجه به بینش وسیع درباره فرایندها، منابع و عملکردهای بازاریابی و همچنین با توجه به شفافیت بازار، به فرصت ها به صورت مناسب پاسخ می داده می شود. برنامه های بازاریابی بهینه می شوند و همکاری میان تیم افزایش می یابد.
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter

اخبار مرتبط ســــــــا مه آرا