پایان فازIntegration Test پروژه بارز کردستان

پایان فازIntegration Test  پروژه بارز کردستان
فاز تست یکپارچگی در شرکت لاستیک بارز کردستان، با تایید فرایندها و سناریو های تست شده، توسط کارفرمای محترم با موفقیت به پایان رسید. این فرایندها که شامل تمامی فرایندهای اصلی شرکت در ماژول های تامین و تدارکات،تولید، فروش، منایع انسانی، نگهداری و تعمیرات، مالی و قیمت تمام شده بوده است، در قالب سناریوهای از پیش تهیه شده و  طی جلسات تست یکپارچگی توسط کاربران کلیدی و صاحبان فرایند تست گردید و مورد تایید قرار گرفت.

در طی این فاز که 3 ماه به طول انجامید بیش از 80 سناریو مختلف که شبیه سازی از فرآیندهای واقعی سازمان بود تست و مورد تایید قرار گرفت.

آموزش مناسب و تسلط کاربران کلیدی جهت انجام فرایندهای تست، نظارت تیم پروژه کارفرما بر روند انجام تست ها و همچنین انجام دقیق تنظیمات مطابق با نیازهای شرکت بارز کردستان از جمله دلایل انجام موفق این فاز از پروژه بوده است.
  • تاریخ درج : 1397/02/01
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter