پایان فاز Realize پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم S4HANA SAP ERP- در گروه صنعتی بارز

پایان فاز Realize پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم S4HANA SAP ERP- در گروه صنعتی بارز
فاز تست یکپارچگی سیستم SAP  با موفقیت در گروه صنعتی بارز با حضور دهها تن از کاربران کلیدی و صاحبان فرایند به اتمام رسید. در این فاز سیستم ، توسط کاربران کلیدی و با اطلاعات واقعی تست گردید.
  • تاریخ درج : 1397/11/16
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter

اخبار مرتبط ســــــــا مه آرا