پایان فاز Explore پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت آذین تنه

پایان فاز Explore  پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP  در شرکت آذین تنه
فاز explore پروژه پیاده سازی SAP در شرکت آذین تنه با تایید تمام اسناد طراحی محدوده فاز اول پروژه ، توسط کارفرمای محترم با موفقیت به پایان رسید. این فاز شامل ماژول های تامین، فروش، انبار و لجستیک، تولید، مالی و قیمت تمام شده می باشد.
در طی این فاز، جلسات متعددی در حوزه های مختلف اشاره شده جهت طراحی سیستمی فرآیندها و یکپارچگی آنها برگزار گردید و در پایان اسناد طراحی به تایید کلیه کاربران کلیدی رسید.
پیاده سازی فاز explore در پروژه SAP در شرکت آذین تنه که از خرداد 96 آغاز شده بوذ، 4 ماه به طول انجامید و در مهر ماه سال 1396 به پایان رسید.
پروژه پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت آذین تنه با استفاده از راهکار SAP ورژن S/4HANA در حال پیاده سازی است.
  • تاریخ درج : 1396/07/11
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter

اخبار مرتبط ســــــــا مه آرا