پایان تست یکپارچگی سیستم S4HANA درشرکت تولیدی آذین تنه

پایان تست یکپارچگی سیستم S4HANA درشرکت تولیدی آذین تنه
فاز تست یکپارچگی در شرکت آذین تنه، با تایید فرایندها و سناریو های تست شده، توسط کارفرمای محترم با موفقیت به پایان رسید. این فرایندها که شامل تمامی فرایندهای اصلی شرکت در ماژول های تامین و تدارکات،تولید، فروش، ، مالی و قیمت تمام شده بوده است، در قالب سناریوهای از پیش تهیه شده و  طی جلسات تست یکپارچگی توسط کاربران کلیدی و صاحبان فرایند تست گردید و مورد تایید قرار گرفت.
در طی این فاز که حدود 2.5 ماه به طول انجامید بیش از 50 سناریو مختلف که شبیه سازی از فرآیندهای واقعی سازمان بود تست و مورد تایید قرار گرفت.
  • تاریخ درج : 1397/05/01
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter