نقش SAP Digital در افزایش حضور مشتری در فروشگاه ها

نقش SAP Digital در افزایش حضور مشتری در فروشگاه ها
برای بسیاری از فروشگاه ها حضور مشتری امری بسیار حیاتی است. به گزارش وال استریت سه چهارم مشتریان، 15 دقیقه در فروشگاه حضور دارند. 20 در صد آنان نیز 30 دقیقه یا بیشتر در فروشگاه هستند. SAP Digital تحلیل داده های مربوط به حضور مشتریان را تسهیل می کند و سبب بهبود وضعیت کسب و کار می گردد. این ابزار به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات معناداری درباره مشتریانشان که از فروشگاه بازدید می نمایند، به دست آورند. بدین ترتیب سازمان ها می توانند نحوه تبلیغات و بازاریابی خود را بهبود بخشند، بهترین محل برای ایجاد یک فروشگاه جدید را بیابند و ...
این اطلاعات شامل موارد زیر است:
  • ساعات حضور 
  • سن
  • جنسیت
  • محل زندگی
با توجه به اطلاعات مختلف به دست آمده، می توان درباره نوع محصول جهت جذب افرادی که در فروشگاه حضور ندارند ولی در نزدیکی زندگی می کنند، تصمیم گرفت یا اینکه کمپین تبلیغاتی مناسب را یافت.
این ابزار امکان مقایسه اطلاعات را در بین چند فروشگاه می دهد و سازمان ها می توانند مشتریان فروشگاه های مختلف خود را شناسایی نمایند. در حقیقت برندهایی می توانند موفق باشند که خرید را به تجربه ای لذت بخش تبدیل می کنند و این مسئله را در استراتژی خود لحاظ می نمایند.
 
  • تاریخ درج : 1395/08/08
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter

اخبار مرتبط ســــــــا مه آرا