موفقیتی دیگر: اجرایی شدن SAP در شرکت کروز

موفقیتی دیگر: اجرایی شدن SAP در شرکت کروز
 شروع پروژه :مهر 1391

زمان اجرای آزمایشی(موازی با سیستم های موجود): آبان 1392

زمان اجرای واقعی(حذف سیستم های موازی): فروردین 1393

اسکوپ پروژه: فروش، لجستیک، خرید، انبار، تولید، کیفیت، نگهداری و تعمیرات، مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت منابع انسانی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، حسابداری مالی (دفتر داری، دریافت، پرداخت، بانک، اموال)، حسابداری مدیریت (حسابداری عوامل و مراکز هزینه، حسابداری قیمت تمام شده)

مدیر عامل : مهندس سخاء

مدیر پروژه کارفرما: مهندس علی ارض پیما

  • تاریخ درج : 1393/01/25
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter

اخبار مرتبط ســــــــا مه آرا