موفقیتی دیگر: اجرایی شدن کاملSAP در اولین شرکت نفتی در ایران - شرکت پتروپارس لیمیتد

موفقیتی دیگر: اجرایی شدن کاملSAP در اولین شرکت نفتی در ایران - شرکت پتروپارس لیمیتد
 شروع پروژه: 20 شهریور 1391

پایان پروژه: 1 آبان 1392

اسکوپ پروژه: مدیریت مالی، حسابداری پروژه و قیمت تمام شده، مدیریت بودجه، مدیریت نقدینگی، فروش، خرید، انبار و لجستیک، پروژه، کیفیت، ایمنی و بهداشت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اسناد و مدارک

مدیر عامل شرکت پتروپارس: آقای مهندس محمد جواد شمس

مدیر پروژه کارفرما (شرکت پتروپارس): مهندس مسعود ذاکر مشفق

  • تاریخ درج : 1392/08/01
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter

اخبار مرتبط ســــــــا مه آرا