ایجاد یک زنجیره تأمین سودآور به کمک SAP S/4HANA

ایجاد یک زنجیره تأمین سودآور به کمک SAP S/4HANA
ایجاد یک زنجیره تأمین سودآور به کمک SAP S/4HANA
به صورت سنتی، فعالیت های زنجیره تأمین برای تناسب تأمین با تقاضا به کار گرفته شده اند. اگرچه این فرض درست است اما همه حقیقت نیست. اگر بر بهترین زنجیره های تأمین نظری افکنیم می بینیم که بیشتر بر مفهوم رفع نیازها به طرز سودآور تمرکز داشته اند. 
برای محصولاتی که هزینه های نگهداری کمی دارند یا به ندرت منقضی می شوند یا اینکه با آمدن ورژن های جدید از رونق می افتند، تعادل میان تأمین و سودآوری تقاضا، به کمک ایجاد بافرهای امنیتی امکان پذیر است. این کار مانند یک سیاست بیمه ای در طول دوره هایی از تقاضاهای متنوع یا دوره هایی که افزایش تقاضا وجود دارد، عمل می کند. با این حال برای اکثر محصولات که در بازارهای امروزی به فروش می رسند، این استراتژی، قیمت محصولات را افزایش خواهد داد و هزینه های انبار این محصولات که به وسیله بافرهای امنیتی ایجاد شده اند می توانند حاشیه سود را از بین ببرند. البته باید هزینه فرصت از دست رفته ناشی از سرمایه بلاک شده را نیز در نظر گرفت.
آن چه که باعث بروز این مشکل می شود، تسلط ناکافی بر نیاز مشتری، عدم قطعیتی که ایجاد می کند و سختی راهکارهای امروزی زنجیره تأمین است. ترکیب این محدودیت ها، پاسخ گویی کسانی که در حوزه زنجیره تأمین کار می کنند را به تغییرات مداوم تقاضای مصرف کنندگان دشوار می کند.
وسعت دید نسبت به تقاضا، نیاز به بافرهای امنیتی را کاهش می دهد و از برند مراقبت می کند. البته وسعت دید 100% امکان پذیر نیست زیرا دنیای تجارت همیشه قابل پیش بینی نیست. بنابراین علاوه بر وسعت دید نیاز به بهبود چابکی زنجیره تأمین وجود دارد تا بتوان به سرعت به نیازهای دائم التغییر بازار پاسخ داد.
یک پرسش متداول که مشتریان درباره SAP S/4HANA دارند، این است که این راهکار چه تفاوتی با راهکار زنجیره تأمین فعلی (SAP یا Non SAP) دارد. S/4HANA به ساختارهای ساده از داده ها و فرایندهای تجاری وابسته است، بنابراین چابکی و وسعت دید نسبت به تقاضاها دارد که در راهکارهای فعلی زنجیره تأمین نادیده گرفته می شود.

امکانات SAP S/4HANA در حوزه زنجیره تأمین
  • برنامه ریزی احتیاجات مواد
  • به کمک برنامه ریزی احتیاجات مواد سریع SAP S/4HANA برنامه ریزی به آسانی صورت می گیرد و کاربران می توانند هنگام مواجهه با مسائل مربوط به تولید یا گپ های در دسترس بودن مواد، برنامه ریزی مجدد انجام دهند. بدین ترتیب پاسخ گویی به تنوع تولید و آخرین تغییرات در سفارشات مشتری راحت تر انجام می شود. همچنین کاربران SAP S/4HANA می توانند به کمک شبیه سازی، اثر تصمیمات مختلف تولید را بر تاریخ های تحویل، کاهش عدم قطعیت و ریسک و بهبود درآمد تجاری بررسی نمایند.
  • درخواست خرید
  • SAP S/4HANA میزان Lead Time های زنجیره تأمین را کاهش می دهد. در حقیقت با اتوماسیون فرایندهای تعویض مستندات میان خریداران و فروشندگان، به کاربران اجازه می دهد که درخواست خرید خود را در SAP S/4HANA ثبت کنند و آن ها را به صورت اتوماتیک به تأمین کنندگان ارسال می نماید. تأمین کنندگان می توانند سفارشات را تأیید کنند، خریداران را از ارسال محصول آگاه کنند و به صورت اتوماتیک فاکتور را مستقیما به خریداران ارسال کنند.
  • مدیریت انبار
  • لایه های مختلفی از پیچیدگی داده ها در بخش انبار SAP S/4HANA ساده سازی شده اند تا داده های مواد در هر زمان در دسترس باشند. بدین ترتیب کاربران تجاری دسترسی واقعی به معیارهای اندازه گیری انبار مانند موادی که به آهستگی جا به جا می شوند، Lead Time های تأمین کنندگان و الگوهای تولید دارند و تصمیم گیری در جهت افزایش turnover انبار و کاهش ضررهای درآمدی برای آن ها راحت تر امکان پذیر است. همچنین Material Valuation جدید در SAP S/4HANA از ارزها و Valuation های گوناگون پشتیبانی می کند بنابراین محاسبه واریانس های قیمت ها در انبار تسهیل می شود.
  • اجرای تولید
  • امروزه اجرای میلیون ها posting مواد در یک روز برای تولید کنندگان در سطح جهانی به خصوص آن ها که درخت های پیچیده محصولات دارند، مسئله عجیبی نیست. راهکارهای قدیمی زنجیره تأمین برای پردازش تعداد این چنینی از مواد طراحی نشده اند و باعث می شوند تولید کنندگان posting مواد را تا پس از زمان تولید، به تأخیر اندازند. این مسئله توانایی تولید کنندگان به پاسخ گویی اثر بخش به مسائل تولید که ممکن است در طول روز به وجود آید را مختل می کرد. طراحی SAP S/4HANA بر محدودیت های تکنیکال راهکارهای قدیمی غلبه می کند و نقل و انتقال بهتر مواد و برنامه ریزی مجدد دقیق و سریع را به ارمغان می آورد.
  • تاریخ درج : 1395/06/02
  • مرجع خبر:
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter

اخبار مرتبط ســــــــا مه آرا