برنامه ریزی و عملیات تولید

پیکربندی و مدیریت اطلاعات پایه تولید، برنامه ریزی لجستیک (تامین، تولید، فروش و توزیع) ، برنامه ریزی ظرفیت های تولید، مدیریت عملیات تولید

مشاهده بروشور
برنامه ریزی و عملیات تولید
مدیریت برنامه ریزی تولید در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان SAP ERP
 
ماژول (SAP PP(Production Planning در SAP-ERP ابزارهای کارا و قدرتمندی در حوزه تولیدهای کارگاهی، فرآیندی و چابک ارائه می‌دهد. این سیستم بصورت یکپارچه و دقیق توانایی بهبود کارایی عملیات، کنترل موجودی و اتومات سازی فرآیندها را به انواع کسب و کار مانند خودروسازی، پتروشیمی، دارویی و غذایی می‌بخشد؛ همچنین یکپارچگی با حلقه‌های زنجیره تأمین شامل خرید، انبار، کنترل موجودی، فروش و توزیع و امکان بهینه‌سازی جریان تولید، ردیابی جریان مواد و کار با استراتژی‌های مختلف برنامه‌ریزی شامل سیاست‌های ساخت برای انبارش، ساخت برای سفارش، مهندسی برای سفارش و ... را فراهم می‌سازد. پایگاه داده‌های مربوط به چرخه عمر محصول، درخت محصول، مراحل انجام کار، فرآیندهای پیش‌بینی تقاضا، برنامه‌ریزی مواد و ظرفیت، برنامه تولید، شارژ خطوط و کنترل تولید، ثبت آمار تولید و ردیابی محصول تا مشتری و محاسبه بهای تمام شده به صورت برنامه‌ریزی شده و واقعی از جمله ابزارهای موجود در ماژول برنامه‌ریزی و تولید در نرم افزار SAP هستند که در ادامه راجع به هر یک، مختصر توضیحی ارائه خواهد شد. 
 
 
کارکرد Fiori در ماژول برنامه ریزی و عملیات تولید

در ویرایش  SAP S4/HANA  سپ سعی نموده با ارائه محیط واسط کاربری جدید که کاملا تحلیل گرا بوده و با منطق هوشمندی کسب و کار پیاده سازی شده کاربران را هدایت و راهنمایی نماید. در این خصوص فرم های متعددی پیاده سازی نموده است.

◄جزئیات بیشتر

 

 • مدیریت اطلاعات پایه ی تولید (Basic production information management)
  سیستم یکپارچه SAP امکان ذخیره‌‌‌‌سازی انواع داده‌های مربوط به چرخه عمر محصول، شامل مواد و محصولات، درخت محصول، ترتیب مراحل انجام کار، روش تولید و ذخیره اسناد و مدارک فنی و... را داراست. 
   
  کاربردها:
  ▪ پیاده‌سازی فرآیندهای برنامه‌ریزی و تولید
  ▪ محاسبه بهای تمام شده برنامه‌‌‌‌ریزی شده
   
  مزایا:
  ▪ یکپارچه بودن تمامی اطلاعات و عدم نیاز به تکرار ورود داده
  ▪ تنوع گزارش‌‌‌‌گیری
  ▪ امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد قطعات نیم‌‌‌‌ساخته و محصول براساس درخت محصول و مراحل انجام کار
  ▪ امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد محصول و نیمه ساخته بر اساس میانگین وزنی روش تولید
   

   

  درخت محصول (Bill of Material)
  مهم‌ترین اطلاعات مهندسی در یک کسب و کار تولیدی، درخت محصول می‌باشد. درخت محصول شامل اطلاعاتی جامع مانند مواد مصرفی، ضرایب مصرف و درصد ضایعات پیش بینی شده می‌باشد.
   
  کاربردها:
  برنامه‌ریزی احتیاجات مواد
  محاسبه بهای تمام شده استاندارد برای نیمه ساخته‌ها، محصولات و پیمانکاری
  ثبت اتوماتیک مصارف تولید
   
  مزایا:
  امکان تعریف درخت محصول به ازای حوزه‌‌‌‌های متفاوت (بعنوان مثال حوزه‌‌‌‌های مهندسی، برنامه‌ریزی، بهای تمام شده)
  امکان تعریف درخت محصول‌‌‌‌‌های متعدد برای یک نیمه ساخته یا محصول جهت مدیریت روش‌‌‌‌های مختلف تولید
  امکان مدیریت اقلام جایگزین در سطح درخت محصول و لحاظ کردن اولویت بین اقلام در حوزه برنامه‌ریزی، تأمین و مصرف مواد (جایگزینی موقت)
  امکان مدیریت اقلام جایگزین به صورت دائم در صورت اتمام موجودی و سررسیدهای از پیش تعیین شده
   
   
   
 • مدیریت تغییرات مهندسی (Engineering Change Management)
  تغییرات مهندسی بخش لاینفک هر کسب و کار تولیدی هستند. با استفاده از سیستم مدیریت تغییرات مهندسی در SAP می توان روال گردش کار در تغییرات مهندسی را پیاده‌سازی نمود.
   
  کاربردها:
  ▪ تغییرات مهندسی مربوط به درخت محصول
  ▪ تغییرات مهندسی مربوط به مراحل انجام کار
   
  مزایا:
  ▪ مدیریت مؤثر تغییرات از طریق وضع متدولوژی شامل وضعیت‌های مختلف مانند، ایجاد، مستند سازی، تأیید و جاری سازی
  ▪ امکان مدیریت فرآیند از طریق ارسال ایمیل
  ▪ یکپارچگی با ابزار برنامه‌ریزی احتیاجات مواد، کنترل تولید و بهای تمام شده
 • پیش بینی تقاضا (Demand Forecasting)
  پیش‌بینی تقاضا براساس داده‌های تاریخی یکی از مهم‌ترین ابزارها جهت برنامه‌ریزی تولید و تأمین مواد است؛ این ابزار با استفاده از مصارف مواد در دوره‌های قبلی و بکارگیری توابع توزیع احتمال، همچون توزیع فصلی، نرمال، میانگین موزون و یکنواخت، توزیعی از تقاضای دوره‌های آتی را تخمین می‌زند. با توجه به اینکه این ابزار با داده‌های دوره‌های قبلی کار می کند، برای سازمان‌هایی که به تازگی نرم افزار را پیاده سازی کرده‌اند، امکان وارد نمودن داده‌های قبلی به صورت دستی وجود دارد.
   
  کاربردها:
  ▪ پیش بینی برنامه‌‌‌‌های زنجیره تأمین شامل برنامه تولید، برنامه تأمین و برنامه فروش برای کسب و کارهای ساخت برای انبارش
  ▪ پیش بینی برنامه‌های زنجیره تأمین شامل برنامه تولید، برنامه تأمین و برنامه فروش برای کسب و کارهای دارای فروش/ خرید فصلی (مقطعی)
   
  مزایا:
  ▪ بهبود دقت پیش‌بینی‌ها، کاهش حجم فروش از دست رفته و کاهش هزینه‌های نگهداری
  ▪ امکان انجام پیش‌بینی بر اساس سطوح برنامه‌ریزی شامل خانواده محصول، محصول و قطعه
   
   
 • برنامه ‌ریزی احتیاجات مواد (Material Requirement Planning)
  مهم‌ترین اصل در برنامه‌ریزی، اطمینان از آماده بودن به موقع مواد و محصولات در زمان مورد نیاز است؛ همچنین لازم است تا سفارش گذاری به‌صورتی انجام شود که سازمان حداقل هزینه‌های سفارش گذاری و انبارش را متحمل شود. ابزار برنامه‌ریزی احتیاجات مواد در SAP بر اساس خالص نیازمندی وهمچنین زمان تقاضا، امکان ایجاد برنامه‌های شدنی و واقعی جهت تولید و تأمین را، برای واحد برنامه‌ریزی فراهم می‌سازد. 
   
  کاربردها:
  ▪ برنامه‌ریزی تولید و تأمین
  ▪ ایجاد برنامه اتوماتیک برای نیمه‌ساخته‌ها و مواد خام براساس برنامه تولید یا فروش محصول
   
  مزایا:
  ▪ قابلیت برنامه ‌ریزی مواد تولیدی بر اساس درخت محصول
  ▪ قابلیت برنامه‎ ریزی مواد یدکی و مصرفی بر اساس نقطه سفارش و همچنین داده‌های مصارف ادوار گذشته
  ▪ قابلیت برنامه‌ریزی انواع ضایعات شامل ضایعات مواد، محصول و مراحل عملیاتی تولید
  ▪ قابلیت در نظر گرفتن ذخیره اطمینان به صورت تعدادی و زمانی
  ▪ قابلیت تسهیم نیازمندی بین تأمین‌‌‌‌کنندگان و یا روش‌های تولید بر اساس درصدهای از پیش تعیین شده
  ▪ قابلیت برنامه‌ریزی مواد پیمانکاری و امانی
  ▪ قابلیت شبیه‌‌‌‌سازی برنامه‌ریزی احتیاجات مواد بر اساس برنامه‌های مجازی
  ▪ قابلیت محاسبه نرخ فعالیت‌‌‌‌های سازمانی (مانند نفر- ساعت اپراتورها) بر اساس برنامه تولید
  ▪ قابلیت محاسبه مقدار فروش قابل انجام بر اساس مواد و ظرفیت موجود
  ▪ قابلیت برنامه‌ریزی در سطح کارخانه، یک انبار، مجموعه‌ای از انبارها و همچنین در سطح پیمانکار
  ▪ یکپارچگی با کلیه فرآیندهای لجستیک شامل درخواست از انبار، جابجایی درون شرکتی، بین دو شرکت و فروش به خارج از سازمان
  ▪ یکپارچگی با برنامه‌ریزی احتیاجات ظرفیت
  ▪ یکپارچگی با ماژول پروژه
   
 • برنامه‌ ریزی احتیاجات ظرفیت (Capacity Requirement Planning)
  یکی از چالش‌های برنامه‌ریزی تولید، تخصیص بهینه منابع به تولید محصولات است به نحوی که سازمان حداقل فروش از دست رفته را داشته باشد. با استفاده از ابزار برنامه‌ریزی احتیاجات ظرفیت می‌توان در هر لحظه مقدار ظرفیت در دسترس و مقدار ظرفیت مورد نیاز جهت تحقق برنامه تولید را به ازای هر ایستگاه کاری و به تفکیک نوع ظرفیت ماشین یا انسان مشاهده کرد و نسبت به تغییر و تسطیح برنامه تولید یا حجم ظرفیت اقدام نمود. 
   
  کاربردها:
  ▪ تعیین ایستگاه‌‌‌‌هایی که دارای مازاد برنامه نسبت به ظرفیت هستند
  ▪ تعیین اولویت انجام برنامه تولید در شرایطی که تقاضا بیش از ظرفیت در دسترس است
  ▪ تسطیح ظرفیت در ایستگاه‌‌‌‌های گلوگاه تولید
   
  مزایا:
  ▪ یکپارچگی با سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و در نظر گرفتن برنامه پیشگیرانه در محاسبه ظرفیت در دسترس
  ▪ امکان برنامه‌ریزی ابزارآلات و قالب‌های مورد نیاز با توجه به برنامه تولید محصولات و نیمه‌ساخته‌ها
  ▪ یکپارچگی با ابزار برنامه‌ریزی احتیاجات مواد
   
 • مدیریت کانبان (KANBAN Management)
  در کسب و کارهای تولیدی به ویژه کسب و کارهای چابک مانند صنایع خودرو سازی، بسته بندی و مونتاژ، شارژ به‌موقع مواد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ همچنین بواسطه از پیش مشخص بودن مواد مورد نیاز و همچنین تعداد دفعات بالای شارژ، ترجیح بر این است که فرآیند شارژ خطوط تا حد امکان ساده و در بسیاری مراحل اتوماتیک باشد. کانبان راه حلی مناسب برای این نیازمندیست که در SAP وجود داشته و از یکپارچگی مناسبی با سایر ماژول‌ها مانند خرید، تولید، لجستیک و فروش برخوردار است. در منطق کانبان علیرغم روال معمول، جریان مواد از طریق سطوح بالاتر محصول، برنامه‌ریزی و کنترل نمی‌شود بلکه مستقیما از مرحله قبلی فرآیند و دقیقا در زمان مورد نیاز درخواست می‌شود. 
   
  کاربردها:
  ▪ انتقال مواد از پای خط یک سالن به سالن دیگر (مورد استفاده در سالن‌های پا به پا)
  ▪ انتقال مواد از انبار به پای خط سالن
  ▪ دریافت مواد از شرکت‌‌‌‌های دیگر و رسید در انبارهای اصلی یا انبارهای پای خط سالن‌ها
  ▪ دریافت مواد از تأمین‌‌‌‌کننده (تحویل در انبار یا مستقیما در پای خط)
  ▪ ارسال مواد برای مشتری بر حسب نیاز مستقیم تولید در شرکت مشتری
   
  مزایا:
  ▪ ایجاد قابلیت خود کنترلی تولید، جهت درخواست مواد در زمان احتیاج
  ▪ کاهش مراحل مورد نیاز جهت سفارش گذاری
  ▪ کاهش زمان سفارش گذاری و سطح موجودی
   
 • لیست قطعات کسری (Missing Part List)
  در امور کنترل تولید و برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات مهم‌ترین نکته وجود داشتن مواد لازم جهت تولید محصول و در دسترس بودن قطعات یدکی لازم جهت تعمیر ماشین آلات می‌باشد. لیست قطعات کسری ابزار مناسبی جهت تصمیم¬گیری در خصوص راه‌اندازی تولید، تغییر برنامه تولید و شروع فرآیند شارژ خط می‌باشد.
   
  کاربردها:
  تعیین بخش قابل تولید از برنامه تولید با توجه به سطح موجودی فعلی
  کنترل امکان پذیر بودن برنامه تولید یا نگهداری و تعمیرات
   
  مزایا:
  پیش آگاهی از امکان کاهش یا توقف تولید به علت سطح موجودی فعلی موارد مختلف
  امکان صدور درخواست از انبار جهت انتقال مواد از انبار به پای خط بر اساس لیست قطعات کسری
  امکان ارسال ایمیل اتوماتیک به درخواست کننده قطعات یا ابزارآلات در صورت دریافت موجودی برای قطعه کسری
   
 • ثبت عملیات تولید (Production Confirmation)
  با انجام مراحل تولید، لازم است مقدار تولید انجام شده و همچنین مصرف مواد در سیستم ثبت شود. ورود این ثبت ها در به روزرسانی سیستم کنترل موجودی و همچنین مالی حائز اهمیت است.
   
  کاربردها:
  ▪ ثبت رسید محصول و مصرف همزمان مواد بر اساس درخت محصول
  ▪ گزارش‌‌‌‌گیری از تحقق برنامه تولید
   
  مزایا:
  ▪ امکان ثبت کار در جریان
  ▪ امکان مصرف مواد به صورت اتوماتیک بر حسب درخت محصول
  ▪ امکان ثبت به ازای هر مرحله از انجام کار
  ▪ امکان ثبت ضایعات حین تولید
  ▪ امکان ثبت دوباره کاری های حین و پس از تولید
  ▪ امکان ثبت فرآیندهای خاص تولید مانند نمونه سازی و یکپارچگی با فرآیندهای کنترل کیفیت (مانند تغییر تأمین کننده)
  ▪ یکپارچگی با برنامه تولید
  ▪ یکپارچگی با برنامه‌ریزی احتیاجات مواد
  ▪ یکپارچگی با محاسبه بهای تمام شده واقعی