گلستان

گلستان
اجرایی شدن SAP ERP در شرکت گلستان
شرکت گلستان به عنوان یکی از خوشنام‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی، در صنعت FMCG و پیشرو در راهکارهای مدیریتی و استفاده از IT بوده است. در سال 1391  با توجه به مشکلاتی که در توسعه سیستم نیلوفر و ارتباط آن با سیستم‌های دیگر مانند همکاران سیستم داشتند و از طرفی برای ورود به بازارهای جهانی الزام برخورداری از یک سیستم بین المللی از طرف شرکت‌های خارجی وجود داشت، لذا تصمیم گیری شد که خود را به یک سیستم پیشرفته مدیریت منابع سازمان SAP ERP تجهیز نمایند که خوشبختانه این ماموریت با همکاری شرکت سامه آرا به انجام رسید.
زمان شروع پروژه آذر 1391 و زمان اجرایی شدن SAP ERP در گلستان فروردین 1393 بوده است.
اسکوپ پروژه در فاز یک: فروش، تامین، تولید، کیفیت، نگهداری و تعمیرات، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت بود و در فاز یک کلیه ماژول‌ها در ستاد استقرار یافتند. همچنین از SAP PI برای ایجاد ارتباط بین SAP ERP و سیستم نیلوفر در شعب استفاده شد، بدین معنی که در فاز یک SAP در شعب راه‌اندازی نشد. 
اسکوپ پروژه در فاز دو: استقرار ماژول فروش و حسابداری SAP در شعب گلستان در سرتاسر ایران که بخش مالی آن توسط شرکت سامه آرا انجام گردید و فروش توسط تیم داخلی گلستان به انجام رسید.


آدرس وب سایت: www.golestan.com