مپنا بویلر

مپنا بویلر
بعد از پیاده‌سازی موفقیت آمیز SAP ERP در شرکت‌های گروه مپنا (توگا ، مکو ، پارس ژنراتور و پرتو) شرکت مپنا بویلر به عنوان یکی دیگر از شرکت‌های گروه مپنا این پروژه را آغاز نمود. وظیفه تیم سامه‌آرا نظارت، مشاوره به مدیریت پروژه و آموزش می‌باشد.
اسکوپ پیاده‌سازی SAP ERP در شرکت مهندسی و ساخت  مپنا بویلر: مدیریت مالی، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی تولید، فروش، کیفیت، نگهداری و تعمیرات و لجستیک می‌باشد.
ورژن SAP استفاده شده SAP ECC6  می‌باشد.

لینک مقاله در سایت:
http://www.samehara.com/articles/detail/SAP-industrial-process-in-TUGA
http://www.samehara.com/articles/detai-SAP
http://www.samehara.com/articles/detail

آدرس وب سایت: www.mapnaboiler.com