مشاغل موجود در سامه آرا

مشاغل موجود در سامه آرا

سامه آرا معتقد است نیروی انسانی با انگیزه، توانمند، اهل چالش و نتیجه گرا مهمترین سرمایه سازمان می باشد.
ما میدانیم آنچه امروز ما را به اوج رسانده سرمایه انسانی کارآمدی است که گام به گام با ما در محیطی پویا، دوستانه و دانش بنیان به سمت ماموریت مشترکمان که " یاری رساندن به شرکت‌های ایرانی در جهت رسیدن به تعالی سازمانی" است همراه بوده اند.
  • اگر به دنبال چالش هستید
  • اگر میخواهید به اندازه لیاقتتان بدرخشید
  • اگر به دنبال محیطی پویا، خلاقیت محور و صمیمی هستید تا توانمندیهایتان را شکوفا کنید
در خانواده سامه آرا جایی مخصوص برای شما هست.

لیست شغلهای موجود در سامه آرا:

کارشناس استقرار سیستم‌ها:
پس از گذراندن یک دوره 6 ماهه آموزش اولیه در ماژول تخصصی، متقاضیان با توجه به توانایی هایی که به دست آورده اند وارد محیط چالشی پروژه ها شده و از راهکارهای استاندارد SAP برای شناسایی و رفع نیازمندیهای مشتری استفاده خواهند کرد.
متقاضیان باید دارای مدرک مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات یا حسابداری در مقاطع کارشناسی یا ارشد از دانشگاه های معتبر بوده و تسلط مناسبی به زبان انگلیسی داشته باشند.

کارشناس توسعه سیستم ها:
پس از گذراندن یک دوره 6 ماهه آموزش اولیه در حوزه برنامه نویسی ABAP، متقاضیان با کارشناسان استقرار سیستم ها همراه شده و به برنامه نویسی برای توسعه حوزه های SAP با توجه به نیازمندیهای پروژه می پردازند. متقاضیان باید دارای مدرک مهندسی نرم افزار در مقطع کارشناسی یا ارشد از دانشگاه های معتبر بوده و تسلط مناسبی به زبان انگلیسی داشته باشند.

فرایند جذب نیرو در سامه آرا:

برای این که تصویر روشنی از فرایند جذب نیرو در سامه آرا به دست آورید، نگاهی اجمالی به مراحل آن بیندازید: